Quizlet

Sliter du med å huske detaljer i pensumet? Her finner du quizet til ulike emner som gjør pugging til eksamen litt lettere!

Biologi

Bioingeniør

Kystsoneøkologi

Første år

1. Semester

Kjemi – grunnlag for biokjemisk analyse

Bioingeniørprofesjonen i teori og praksis

Fysiologi, anatomi, histologi

Statistics in Ecological studies

Pollution of Coastal and Marine Ecosystems

Applied fish Ecology

Scientific Communication

Coastal Benthic Ecology

Andre år

3. Semester

Generell kjemi

Patologi

Molekylærbiologi

Bioingeniøren og samfunnet

Master Assignment

Tredje år

5. Semester

Marin bevaringsbiologi

Medisinsk mikrobiologi 2

Bioingeniørfaglig praksis 1

Molekylær diagnostikk og bioinformatikk

Medisinsk teknologi

2. Semester

Evolusjonsbiologi

Biostatistikk

Cellebiologi med biokjemi

Hematologi og immunologi

Mariculture and the Environment

Applied Molecular Biology

Pelagic Ecology

Ecosystem Services and Marine Spatial Planning

4. Semester

Biostatistikk

Matematikk for biologer

Transfusjonsmedisin og klinisk immunologi

Medisinsk biokjemi

Medisinsk Mikrobiologi 1

Master Assignment

6. Semester

Examen philosophicum

Bacheloroppgave


Bioingeniørfaglig praksis 2

Bacheloroppgave