Akvatisk økologi

Dette er en bred innføring i akvatisk økologi med fokus på nordiske forhold og omhandler både limniske, kystvann og oseaniske systemer og hvordan disse påvirkes av fysiske og biologiske forhold. Emnet bruker analyseverktøyene R og R Studio. Du får erfaring både fra felt og lab gjennom emnet.