Medlemmer

BioFactum er medlem av Studentorganisasjonen i Agder (STA). Dette betyr at alle studenter ved linjene beskrevet under blir automatisk medlem ved studiestart. 

Linjene som inngår i avtalen er:
Biologi (årsstudium & bachelor)
Bioingeniør (bachelor)
Naturfag (årsstudium)
Kystsoneøkologi (master)