Marin bevaringsbiologi

Dette emnet handler om vitenskapen om bevaring av mangfoldet og variasjonen i marine økosystemer. Det er en innføring i vedlikehold, tap og reassuring av biologisk mangfold i marin sammenheng, samnt en innføring i bevaringsgenetikk og molekylære metoder for å forbedre bevaringen av marine ressurser.