Zoofysiologi

I ette emnet vil du lære om hvordan dyr samhandler med miljøet og hverandre fra molekylær til populasjonsnivå. Emnet bruker analyseprogrammene R og R Studio og du får erfaring fra lab gjennom semesteret.