Bioingeniørprofesjonen i teori og praksis

I dette emnet får studenten en introduksjon til bioingeniørfaglig profesjonsutøvelse. Det vil bli gitt en innføring i hvordan helsetjenestene i Norge er bygd opp og relevante lover, forskrifter og avtaler som er vesentlige for yrkesutøvelsen. Emnet gir også grunnlag for laboratorieanalyser, med fokus på rutiner rundt helse, miljø og sikkerhet (HMS), biologisk variasjon, preanalytiske forhold og blodprøvetaking. Det vil bli utført grunnleggende laboratoriearbeid, som pipettering, kalibrering av pipetter og bruk av pasientnære instrumenter.

General Chemistry: The Basics

Forfatter: Turid Aarhus Braseth; Anne Synnøver Røsvik; Milka Satinovic; Einar Aadland

Utgiver: Samlaget

Utgivelsessted: Oslo

Årstall: 2018

Utgave: 1

Sideantall: 174