Fysiologi, anatomi, histologi

Kroppens oppbygning og virkemåte gjennomgås, spesielt innrettet mot struktur og funksjon til skjelett, muskler, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, lunger, fordøyelsessystemet, immunsystemet og nyrer. Også sammensatte temaer som temperaturregulering, kroppens hormoner og menneskets forplantning blir behandlet. Det gis også en innføring i histologi og grunnleggende medisinsk terminologi. Studentene får opplæring i å mikroskopere og gjenkjenne normale celler og vev i utvalgte organer.

Blodprøvetaking i praksis

Forfatter: Astrid-Mette Husøy

Utgiver: Cappelen Damm Akademisk

Utgivelsessted: Oslo

Årstall: 2018

Utgave: 3

Sideantall: 216