Scientific Communication

I emnet diskuteres metoder for kunnskapsformidling tilpasset forskjellige mottakergrupper. Studentene vil øve opp kritisk tenking, lesing og skriving blant annet ved å utarbeide potensielle publiserbare artikler. Det vil også fokuseres på etiske og praktiske retningslinjer og krav for publisering av forskningsresultater.