Kjemi – grunnlag for biokjemisk analyse

Emnet har hovedvekt på grunnleggende kjemi og innholdet blir presentert i en bioingeniørfaglig sammenheng. Det gis en innføring i kjemiske analyseprinsipper som er aktuelle for biomedisinske analyser og som settes i sammenheng med kvalitetssikring av analyseresultater. Laboratoriepraktiske aspekter, inkludert sikkerhet, blir belyst i emnet. Kunnskap om kjemi er et viktig grunnlag for å forstå fagområder som fysiologi, biokjemi, cellebiologi og molekylær genetikk senere i studiet. 

Kort og godt Kjemi

Forfatter: Nils Olav Sjøberg

Utgiver: Vett og viten

Utgivelsessted: Høvik

Årstall: 2013

Utgave: 7

Sideantall: 540